dilluns, 30 de març de 2015

FULL DE RUTA UNITARI DEL PROCÉS SOBIRANISTA CATALÀ


FULL DE RUTA UNITARI DEL PROCÉS SOBIRANISTA CATALÀ
Aquest full de ruta pretén aplegar les organitzacions sobiranistes que
comparteixen l’objectiu que Catalunya iniciï un procés de transició
democràtica perquè esdevingui un estat independent si així ho vol la majoria
de la ciutadania.
A. ELECCIONS PLEBISCITARIES
Les eleccions del 27 de setembre, que tindran caràcter plebiscitari, serviran
com a mecanisme legal per a conèixer la voluntat del poble català sobre el seu
futur polític substituint el referèndum que es va impedir realitzar. D'aquesta
manera el resultat serà de lectura fàcil i inequívoca per a tothom, dins i fora de
Catalunya, i en permetrà l'exercici del mandat corresponent.
Els programes de les candidatures sobiranistes han de deixar clar, com a punt
primer i destacat, que votar-les suposa un pronunciament favorable a la
independència de Catalunya.
L'eix nacional i social són indestriables; per tant, cal fer una aposta decidida per
a la recuperació de l’estat social, especialment en educació, sanitat i pensions,
com a drets socials i serveis públics essencials.
És imprescindible expressar una voluntat inequívoca de regeneració
democràtica, transparència, retiment de comptes, participació ciutadana i lluita
contra la corrupció.
B. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
Elaboració d’un projecte de text constitucional en el termini aproximat de 10
mesos, mitjançant un mecanisme participatiu que permeti aplegar més
voluntats al projecte a través d’un procés constituent obert en què hi tinguin
participació directa els ciutadans (Convenció Constitucional Catalana) i
supeditat a un referèndum posterior.
Creació i posada en funcionament de les estructures necessàries del nou
estat: hisenda pròpia, seguretat social, transitorietat legal, acció exterior,
transició d’infraestructures estratègiques, serveis socials i de salut, proveïment
energètic, seguretat...
Exercici dels actes de sobirania necessaris per a construir el nou país.
Recollint el mandat de les eleccions, declaració sobiranista inicial, com a
anunci i inici del procés cap a la proclamació del nou Estat, o República
catalana, segons els terminis i condicions explicitats en aquest full de ruta. El
procés de transició democràtica no quedaria en cap cas supeditat a la vigència
jurídica o a eventuals impugnacions d’aquesta declaració.El procés de transició nacional cap a la proclamació d'un nou estat o República
catalana, que s'iniciarà amb les eleccions del 27 de setembre, culminarà en un
període màxim de 18 mesos.
C. RELACIONS INSTITUCIONALS
Inici de negociacions amb l’Estat espanyol de les noves condicions:
repartiment d’actius i passius, relacions entre els nous estats.
Obertura de negociacions amb les instàncies internacionals per al
reconeixement i admissió del nou estat.
Mantenir una actitud expectant respecte l'alternativa d'un referèndum vinculant
per part de l'Estat espanyol sobre la independència de Catalunya.
D. CULMINACIÓ DEL PROCÉS
Al final d'aquest procés se celebrarà un referèndum vinculant sobre el text
constitucional que culminarà l’exercici del mandat democràtic a favor de la
constitució del nou Estat català. El resultat positiu d'aquest referèndum
permetrà la proclamació de la independència.
Elecció del nou Parlament ja en el nou marc constitucional.
A partir d’aquest moment, negociar les noves formes de relació amb l’Estat
espanyol i la Unió Europea.
Barcelona, 30 de març de 2015