divendres, 4 de setembre del 2015

- EIX - EIX - - EIX - EIX - EIX - - EIX - EIX - - EIX - EIX - EIX -
Via lliure!

EIX 1—EQUILIBRI TERRITORIAL
LA IDEA D’AQUEST EIX ÉS
      PRESENTAR UN MODEL DE REPÚBLICA CATALANA         EN EL QUAL TOTES LES REGIONS ESTIGUIN CONNECTADES
      I PARTICIPIN DE FORMA COORDINADA, SOSTENIBLE I EQUITATIVA AL DESENVOLUPAMENT DEL PAÍS.
AQUESTA RELACIÓ HA DE PERMETRE LA CONVIVÈNCIA I UNIVERSALITAT DE SERVEIS BÀSICS
       TANT EN ENTORNS RURALS COM METROPOLITANS, I LA COMUNICACIÓ ENTRE TOTS ELS RACONS DEL NOU ESTAT.

EIX 2—SOLIDARITAT
SEREM SOLIDARIS.
ELS CATALANS TENIM LLARGUÍSSIMA TRADICIÓ POPULAR D’ENTITATS SOLIDÀRIES.
      ELS GOVERNS DE L’ESTAT ESPANYOL HAN TRACTAT   DE  INSOLIDÀRIA   A   CATALUNYA.
      FEM L’ESFORÇ MÉS GRAN I REBEM MENYS INVERSIÓ I MENYS SERVEIS PÚBLICS.
LES INJUSTÍCIES SOCIALS S’HAN DE SUFRAGAR AMB LA COHESIÓ SOCIAL.
      CATALUNYA ÉS UNA TERRA D’ACOLLIDA,
AMB LA INDEPENDÈNCIA, ESTAREM EN MILLORS CONDICIONS PER ACONSEGUIR LA COHESIÓ SOCIAL.
        ELS MAJORS RECURSOS DE QUE DISPOSAREM,      PERMETRAN UNA MAJOR SOLIDARITAT.EIX 3—OBERTS AL MÓN
AMB LA REPÚBLICA CATALANA ESTAREM OBERTS AL MÓN.
EN UN MÓN GLOBAL CATALUNYA HA DE PODER DEFENSAR DIRECTAMENT ELS SEUS INTERESSOS,
        ENS CAL TENIR VEU PRÒPIA      PER PODER PARTICIPAR EN ELS ORGANISMES INTERNACIONALS
    ON ES PRENEN DECISIONS QUE AFECTEN LES NOSTRES VIDES.
SI NO TENIM UN ESTAT PROPI, NO TENIM VISIBILITAT AL MÓN.
      TENIM PLENA CAPACITAT PER SER AL MÓN    I SER-HI PRESENTS AMB VEU PRÒPIA A TOTS ELS ORGANISMES INTERNACIONALS,
       UNA VEU PRÒPIA QUE L’ESTAT ESPANYOL ENS NEGA I PERSEGUEIX.
LA INDEPENDÈNCIA ÉS UNA OPORTUNITAT ÚNICA        DE SER OBERTS AL MÓN,           SENSE DEMANAR PERMÍS.

EIX 4—DIVERSITAT
LA REPÚBLICA CATALANA GARANTIRÀ I RESPECTARÀ LA DIVERSITAT DE LES PERSONES I COL·LECTIUS.
                LA DIVERSITAT S’ESTÉN A LES ENTITATS, LLENGÜES , CULTURES, RELIGIONS, ORIENTACIÓ SEXUAL, GÈNERE, ETC.
LA DIVERSITAT ENRIQUEIX LA NOSTRA REALITAT SOCIAL I CULTURAL.
           LA REPÚBLICA CATALANA GARANTIRÀ LA IGUALTAT         DE DRETS I DEURES      DE TOTS ELS SEUS CIUTADANS I CIUTADANES,
      I EL SEU DRET A VIURE PLENAMENT D’ACORD AMB LA SEVA IDENTITAT PERSONAL.
LA REPÚBLICA CATALANA ÉS UN ESPAI COMÚ,        UN PUNT DE TROBADA 
  
    I LA MILLOR  GARANTIA  DEL RESPECTE A LA DIVERSITAT.EIX 5—SOSTENIBILITAT
A CATALUNYA VOLEM CANVIAR DE MODEL ECONÒMIC PER UN DE MÉS SOSTENIBLE I RESISTENT A LES CRISIS.
      PERÒ NOMÉS ÉS POSSIBLE FER UNA POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL DIFERENT,
    I LLUITAR CONTRA LA CORRUPCIÓ I L’ESPECULACIÓ,     SI TENIM LES EINES D’UN ESTAT.
LA SOSTENIBILITAT SOCIAL S’ACONSEGUEIX AMB LA MILLOR DISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA I EL BENESTAR SOCIAL,
        I EL PRIMER ELEMENT PER ACONSEGUIR-HO      ÉS EL TREBALL.
CAL FER POLÍTIQUES DIFERENTS PER ACONSEGUIR REBAIXAR L’ATUR          A NIVELLS QUE MAI NO S´HAN ACONSEGUIT.
           AMB LA REPÚBLICA CATALANA PODREM FER UN MODEL SOCIAL MÉS SOSTENIBLE.
LA DECISIÓ DE         QUIN TERRITORI VOLEM I COM L’APROFITEM       HA DE SER NOSTRA.


EIX 6—IGUALTAT
AMB LA INDEPENDÈNCIA, EL PRINCIPAT DE CATALUNYA ES CONSTITUEIX EN UNA REPÚBLICA    D’HOMES I DONES      LLIURES I IGUALS.
         LA REPÚBLICA CATALANA GARANTIRÀ LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTHOM.
LA REPÚBLICA CATALANA PODRÀ LEGISLAR           I IMPLEMENTAR POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

                    QUE ENS EQUIPARIN ALS PAÏSOS MÉS AVANÇATS D’EUROPA.
LA REPÚBLICA CATALANA SERÀ MESTRESSA DELS SEUS RECURSOS,
       I AIXÒ BENEFICIARÀ LES POLÍTIQUES SOCIALS I COL·LECTIUS MÉS NECESSITATS.
ESTEM CONSTRUÏNT UN PAÍS NOU,       I HO FEM ENTRE TOTS.
LA REPÚBLICA CATALANA QUE VOLEM       SERÀ PER A TOTHOM.
         TOTHOM SERÀ IGUAL          EN DRETS I EN DEURES.
      TOTHOM HI TINDRÀ        LES MATEIXES OPORTUNITATS.


EIX 7—BENESTAR I JUSTÍCIA SOCIAL.
A LA REPÚBLICA CATALANA ASSEGURAREM EL BENESTAR,
       PERQUÈ SOM UN POBLE COMPROMÈS HISTÒRICAMENT AMB LA JUSTÍCIA SOCIAL.
LA REPÚBLICA CATALANA, ENS PERMETRÀ TENIR CAPACITAT DE DECIDIR, QUIN TIPUS DE LLEIS VOLEM
       I TENIR VEU PRÒPIA AL MÓN.
LA REPÚBLICA CATALANA TINDRÀ MÉS RECURSOS,
        I LA CAPACITAT DE FER LLEIS I INVERSIONS QUE AFAVOREIXIN LA POBLACIÓ I L’ECONOMIA.
LA REPÚBLICA CATALANA PASSARA A SER TITULAR DE 150 CENTRES HOSPITALARIS,
        ACTUALMENT FINANÇATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PERÀ GESTIONATS DES DE L’ESTAT ESPANYOL.
AMB LA INDEPENDÈNCIA,      MENYS ATUR.        SEGUR.
                 LA TAXA D’OCUPACIÓ I ELS SALARIS SÓN MÉS ELEVATS A CATALUNYA QUE A ESPANYA, I L’ATUR ÉS MÉS BAIX,
PER TANT,            LES PENSIONS SERAN       MÉS SEGURES A LA REPÚBLICA CATALANA.


EIX 8—RECERCA I INNOVACIÓ.
LA REPÚBLICA CATALANA PERMETRÀ LA CONSOLIDACIÓ I MILLORA DEL NOSTRE MODEL DE RECERCA I INNOVACIÓ
       PER QUEDAR A L’ALÇADA DELS PAÏSOS CAPDAVANTERS.
LA RECERCA I LA INNOVACIÓ ESTARAN AL SERVEI DE LA SOCIETAT, DE LES PERSONES I DEL SEU BENESTAR.
        EN ELS DARRERS ANYS, EL SISTEMA DE RECERCA CATALÀ HA CRESCUT AMB MOLT BONS RESULTATS.
         EL PERCENTATGE DEL PIB QUE DESTINA A LA RECERCA L’ESTAT ESPANYOL ÉS INFERIOR        AL DE LA MAJORIA DE PAÏSOS MÉS AVANÇATS,
       AIXÒ HA PERJUDICAT MOLT LA CAPACITAT DE RECERCA I INNOVACIÓ DE CATALUNYA.
LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA ÉS UNA OPRTUNITAT ÚNICA DE COMPETIR AMB PAÏSOS CAPDAVANTERS.
           LA QUALITAT DE LA RECERCA ÉS BÀSICA       PERQUÈ CATALUNYA CONTRIBUEIXI AL PROGRÈS DE LA HUMANITAT,
          I PERQUÈ ELS NOSTRES FILLS REBIN LA MILLOR FORMACIÓ          I PUGUEM APROFITAR EL SEU TALENT.
PROGRÈS O RETROCÈS ???       TU DECIDEIXES.


EIX 9—REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA.
LA REPÚBLICA CATALANA ÉS L’ OPORTUNITAT DE CONSTRUIR UN ESTAT               VERITABLEMENT DEMOCRÀTIC,
       ACONSEGUINT UNA TOTAL REGENERACIÓ DE LA POLÍTICA CATALANA.
L’ACTUAL RÈGIM POLÍTIC DE L’ESTAT ESPANYOL, NASCUT AMB LA CONSTITUCIÓ DE 1978,
           HA DEMOSTRAT EN ESCREIG LA SEVA INCAPACITAT PER REFORMAR-SE I ADAPTAR-SE A LA REALITAT.
          LA BAIXA QUALITAT DE LA DEMOCRÀCIA ESPANYOLA ES MANIFESTA EN MULTITUTS D’ASPECTES.
           CATALUNYA ÉS I SERÀ SEMPRE UNA MINORIA DINS ESPANYA,
            PER TANT NO TINDRÀ MAI CAPACITAT I FORÇA PER CANVIAR LES REGLES.
LA REPÚBLICA CATALANA PERMETRÀ     DISSENYAR     DE NOU        TOTES LES INSTITUCIONS
        I ADEQUAR-LES A LES NECESSITATS        DELS CATALANS.
CAL UN MODEL POLÍTIC NOU         QUE PERMETI UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT.
            DEPÈN DE NOSALTRES.


EIX 10—CULTURA I EDUCACIÓ.
L’ACCÉS A LA CULTURA COMENÇA PEL DRET A L’EDUCACIÓ SENSE PRIVILEGIS.
        LA CULTURA I L'EDUCACIÓ      SÓN PILARS FONAMENTALS     PER AL PLE DESENVOLUPAMENT HUMÀ
          I INDISPENSABLES PER LA IGUALTAT I LLIBERTAT DELS INDIVIDUS I DE LA SOCIETAT.
EL CATALÀ ÉS LA LLENGUA PRÒPIA DE CATALUNYA,        I HA DE SER LA LLENGUA VEHICULAR        DE LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES.
CAL RESPECTAR EL CASTELLÀ, PER LA SEVA TRAJECTÒRIA EN EL NOSTRE PAÍS      I PEL GRAN NOMBRE DE PARLANTS QUE HI TÉ.
      CAL MILLORAR EL SISTEMA EDUCATIU,       AMB UN CANVI IMPORTANT EN L’ESTRUCTURA EDUCATIVA,
         EN EL MODEL DE GESTIÓ I EN LES POLÍTIQUES RELATIVES AL PROFESSORAT.
CATALUNYA, EN MATÈRIA EDUCATIVA TÉ MOLTES FORTALESES,
        PERÒ PEL FET DE NO SER ESTAT   , NO TENIM PLENA COMPETÈNCIA     I HEM DE SUPORTAR NOMBROSES AMENACES.
L’ACCIÓ EDUCATIVA DEMANA UN CANVI PROFUND,           CANVI QUE CAL PROVOCAR AMB LA REPÚBLICA CATALANA.
LA CULTURA I L’EDUCACIÓ    SÓN BENS COMUNS        I CAL PRESERVAR-LOS.