dimecres, 1 de juliol de 2015

Consulta 4 Juliol FAQ


Qui pot votar?
Tots els membres de l’ANC que en data 26 de juny de 2015 es trobin correctament inscrits com a socis de ple dret de l’Assemblea Nacional Catalana, siguin majors d’edat i estiguin al corrent de pagament al primer trimestre de 2015. No poden votar ni els simpatitzants, ni els col·laboradors.

Cóm puc comprovar si estic al cens?
A la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/) trobaràs l’apartat Consulta Cens 4J. Et demanarà el DNI/NIE i enviarà un correu electrònic a l’adreça que tenim d’aquell DNI/NIE a la nostra base de dades. Amb el email rebràs un codi de validació que necessitaràs si vols votar per correu electrònic.Per a qualsevol consulta o problema pots enviar un correu asecretariat@assemblea.cat amb les dades següents: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon.

On es pot votar?
Els socis/es podran votar a qualsevol lloc de votació, amb independència de quina Assemblea territorial estiguin adscrits. Pertant un soci de Barcelona podrà votar si ho desitja a Palamós.A partir de dijous dia 2 es publicarà a la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/) el llistat complet de llocs de votació a tot el país, amb l’adreçai els horaris de votació.


Quan es pot votar?
Per facilitar la participació,la consulta es celebrarà eldivendres dia 3 i dissabte dia 4de juliol de 2015, dintre dels següents horaris:
Divendres tarda de 17:00 a 21:00
Dissabte matí de 10:00 a 14:00
Els diferents llocs de votació poden obrir els dos dies o algun dels dos. Els socis/es disposaran de l’horari de cada lloc de votació a la pàgina web de l’ANC (https://assemblea.cat/).


Cóm es pot votar?
Per votar es necessari emplenar la butlleta de votació de la consulta que esta disponible a la nostra pàgina web de l’ANC(https://assemblea.cat/) i impresa en paper a tots els llocs de votació. Serà nul qualsevol votemès amb una butlleta diferent o bé que continguin inscripcions o esmenes que alterin, modifiquin o condicionin la pregunta
.
Quin document necessito per poder votar?
Hauràs de mostrar al secretari de la Mesa un document d’identitat suficient i amb fotografia per permetre verificar la seva inclusió en el cens general
.
Si la Mesa em diu que no figuro al cens, què faig? No podré votar?
Si a data 26 de juny de 2015 estàs inscrit com a soci de ple dret, ets major d’edat i estàs al corrent de pagament; llavors és possible que hi hagi un error al cens. En aquest cas hem previst el sistema de Vot amb Incidència: els companys/es de la Mesa t’entregaran dos sobres. En el primer introdueixes la teva butlleta de votació i el tanques. Emplenes la Fulla de Vot amb Incidència on anotaràs el seu nom i cognoms, el número de DNI o NIE i la AT a la que pertanys i ho signes al final.Seguidament introdueixes aquesta fulla i el sobre amb el vot en el segon sobre. La Mesa ens el farà arribar un cop tancat el lloc de  votació i podrem estudiar la  incidència i resoldre-la, si és el cas, incorporant el teu vot al resultat definitiu.


Si estic a l’estranger, podré votar?
Si, mitjançant el vot per correu electrònic. 


Si pertanyo a una Assemblea Exterior , podré votar?
Si, mitjançant el vot per correu electrònic.


Puc votar anticipadament, ja que divendres i dissabte no hi seré?
Si, mitjançant el vot per correu electrònic.


No puc desplaçar-me a cap lloc de votació. Puc votar d’alguna manera?
Si mitjançant el vot per correu electrònic.


Cóm puc votar per correu electrònic?
Per exercir el dret a vot mitjançant correu electrònic, el soci/a haurà de consultar si està donat/da d’alta en el cens, a la pàgina web de l’ANC ( https://assemblea.cat/  apartat Consulta Cens 4J. Si es així, en el email de confirmació trobaràs un codi de validació.
Hauràs de descarregar-te la butlleta de votació de la nostra pàgina web i marcar la opció desitjada. Seguidament has de remetre un correu electrònic a l’adreça consulta4j@assemblea.cat , adjuntant la butlleta degudament escanejada, en PDF,
fotografia o qualsevol altre sistema que en permeti la seva visualització. En el cos del correu electrònic haurà d’indicar el seu número de DNI/NIE i el codi de validació. No es consideraran vàlids els correus electrònics que no tinguin la butlleta, el número de DNI/NIE i el codi de validació. Els vots emesos amb aquesta opció no tenen la consideració de vot secret, i tenen per tant, les mateixes característiques que el vot a ma alçada.


Quan puc votar per correu electrònic?
Es podrà exercir el dret a vot mitjançant correu electrònic des del dia 2 de juliol fins eldia 4 a les 14:00 hores. Es consideraran no vàlids tots els correus electrònics que es rebin amb posterioritat a aquesta hora.
I si després de votar per correu electrònic decideixo votar presencialment?
Els vots per correu electrònic no s’introduiran fins després del tancament dels llocs devotació, dissabte a les 14 hores. Per tant si has votat presencialment, el sistema bloqueja la introducció del vot per correu i aquest es desestima.


Si canvio d’opinió o tinc una errada, puc canviar el meu vot per correu electrònic?
Només és vàlid el primer vot emès per correu electrònic. Si el primer email és vàlid es desestimaran els segons i ulteriors vots per correu electrònics rebuts de la mateixa persona. Quan votem presencialment tampoc podem recuperar o canviar la butlleta
després. Consultes Específiques Assemblees Territorials:


Si hi ha vot per correu electrònic cal que obrim lloc de votació?
El sistema de vot per correu electrònic està pensat com un suport al vot presencial. Tinguem en compte:Hi ha socis/es que tenen dificultats d’accés a Internet. El vot presencial és l’únic que és secret. Aquesta consulta també és una oportunitat per donar visibilitat pública a l’Assemblea.


Podem variar els horaris?
No. L’accés al cens es farà mitjançant la Intranet i només s’obrirà dintre d’aquests horaris per evitar atacs o disfuncions. Lògicament, després de les hores de tancament s’allargarà la connexió per permetre que els socis/es que estan dintre del local de votació puguin exercir el seu dret. 


Podem obrir dissabte tarda, ja que preveiem una gran afluència de socis aquelles hores?
No. L’accés al cens es farà mitjançant la Intranet i només s’obrirà dintre d’aquests horaris per evitar atacs o disfuncions. A més ja haurà començat el recompte. 


Si obrim els dos dies, podem canviar els membres de la Mesa?
No, tot i que la votació es celebri en dues jornades és una única sessió de votació. Si algun membre no pot ser -hi les dues jornades, el substituirà el seu suplent.


Si obrim els dos dies,quan tanquem divendres, fem recompte dels vots?
No. Només pot haver hi un tancament. Per aquelles Meses que només obrin el divendres, faran l’escrutini el divendres. La resta, les que obrin només dissabte o els  dos dies, l’escrutini es farà dissabte. En aquest supòsit el President de Mesa ha de custodiar la urna entre una jornada i l’altre.


Un cop fet l’escrutini, quina documentació hem d’enviar?
Tancat l’escrutini heu d’enviar a la seu central el més ràpidament possible, un original de l’acta de constitució i escrutini, els vots nuls i els vots amb incidència. El vots vàlids es destrueixen després del escrutini.