dimecres, 22 de juliol de 2015

CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA


L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) convoca als mitjans de comunicació de Lleida i de tota la
Regió 6 (Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Garrigues i Noguera) a la Roda de Premsa que tindrà
lloc demà dimecres 22 de juliol a l’Ateneu Popular de Ponent a les 18h. a càrrec de Jordi Sànchez,
president de l’ANC.

Jordi Sànchez presentarà l’acte “Via Lliure a la Diversitat” que tindrà lloc el proper dissabte 25 de
Juliol als Camps Elisis de Lleida a partir de les 19h. En aquest acte hi serà present el mateix Jordi
Sànchez, així com el president de Súmate, Eduardo Reyes, un representant d’Òmnium Cultural i
diverses entitats i col·lectius de les terres de Ponent.

Roda de Premsa
Assistents: Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana
Hora: 18h.
Dia: Dimecres 22 de Juliol

Per a més informació podeu contactar amb Josep Maria Nogué, Secretari Nacional de l’ANC per
Regió 6 (629 97 90 67) o Cecília Artigues, Secretària Nacional de l’ANC per Regió 6 (669 66 24 14).


VIA LLIURE A LA DIVERSITAT

La República Catalana respectarà i garantirà la diversitat de les persones i els col·lectius.

La diversitat s’estén a tots els àmbits de l’expressió humana: les identitats, llengües,
cultures, religions i idees, l’origen, el gènere, l’orientació sexual, etc.

La diversitat enriqueix la nostra realitat social i cultural. El respecte a la diversitat és un
valor essencial de la nostra societat, que ha de ser promogut i defensat per les nostres
institucions
nacionals.
La República Catalana garantirà la igualtat de drets i deures de tots els seus ciutadans i
ciutadanes i el seu dret a viure plenament d’acord amb la seva identitat personal.

La Catalunya del segle XXI és un país divers i tolerant. Tanmateix, la Catalunya autònoma
no pot legislar ni emprendre mesures en alguns aspectes clau per garantir la diversitat, ja
que aquests són competència de l’Estat Espanyol. La República Catalana disposarà de
plena sobirania per tirar endavant una política de respecte a la diversitat.

La República Catalana garantirà la plena igualtat entre homes i dones en tots els àmbits
socials i laborals.

La llei contra l’homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya l’octubre de 2014, d’acord
amb les demandes del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals, és un exemple
del caràcter tolerant que caracteritza la nostra societat. En la República Catalana el
Parlament podrà aprovar una legislació socialment avançada en tots els àmbits.

A la Catalunya autònoma, la política d’estrangeria és competència de l’Estat espanyol.
Aquest ha impulsat l’obertura del Centre d’Internament d’Estrangers a la Zona Franca de
Barcelona, que ha estat reiteradament denunciat per les ONGs a causa de les condicions
infracarcelàries en què es troben els retinguts. D’altra banda, l’Estat espanyol també ha
impulsat mesures que restringeixen l’accès a la salut dels immigrants, que la sanitat
pública catalana no ha aplicat a Catalunya. La República Catalana garantirà una política
d’immigració respectuosa amb els drets humans.
La política d’inclusió de les persones amb discapacitats físiques i mentals, que ha tingut
importants conquestes en les últimes dècades, es troba avui en perill per les retallades
aplicades des del govern de l’Estat i per la persistència del desequilibri fiscal entre
Catalunya i l’Estat espanyol. Aquest desequilibri perjudica especialment els col·lectius més
vulnerables. La República Catalana serà mestressa dels seus recursos, i això beneficiarà les
polítiques socials i els col·lectius més necessitats.

Com a país modern, Catalunya és avui el país d’acollida de ciutadans d’orígens molt
diversos. La Catalunya contemporània s’ha construït amb l’aportació de les successives
onades d’immigrants. Avui es parlen a Catalunya més de 300 llengües i hi coexisteixen
tradicions culturals i religioses molt diverses. La República Catalana apostarà per la
inclusió i per la interculturalitat, és a dir pel diàleg i la convivència entre les persones i els
col·lectius. També ho farà pel diàleg interreligiós.

La identitat catalana és oberta i plenament compatible amb les identitats dels llocs
d’origen de cadascú. La República Catalana és un projecte de futur, on hi cabem tots i on
tots hi som necessaris. La República Catalana és un espai comú, un punt de trobada i la

millor garantia del respecte a la diversitat